Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik, Simone van der Werf loopbaancoach,  persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om jou te informeren hoe ik met deze gegevens omga.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Simone van der Werf, loopbaancoach
t Grachtje Over 141
1625 PP Hoorn
06 365 12 702
info@simonevanderwerf.nl

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en – plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • Interessegebieden
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever
 • Bankgegevens

Doeleinden   

Ik verwerk de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van dienstverlening
 • Facturering
 • Het innen van geld en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens

Ik bewaar de gegevens niet langer zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe ik jouw gegevens beveilig

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op mijn website maak ik geen gebruik van cookies.